Piegādes noteikumi:

  1. Elektroniskā biļete PDF formātā tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi pēc darījuma noslēgšanas un apmaksas saņemšanas.
  2. Elektronisko biļešu tirgotājs SIA “TIMESAVING”, reģ. Nr. 40003948967, jur. adrese Zemitāna iela 6, korpuss A, Rīga, LV-1012, tālāk tekstā TIRGOTĀJS, neuzņemas atbildību par piegādes aizkavēšanos vai tās nenotikšanu, ja tas noticis tāpēc, ka klients norādījis neprecīzu e-pasta adresi vai tā nav tikusi piegādāta klienta e-pasta servera filtru vai citu tehnisku iemeslu vai ierobežojumu dēļ.
  3. Ja klients nav saņēmis elektronisku biļeti, par to jāinformē TIRGOTĀJS, rakstot uz elektroniskā pasta adresi timesaving@timesaving.lv vai zvanot uz tālruni +371 67790178 darba dienās no plkst. 9:00 – 17:00. Ja apmaksas fakts tiek apstiprināts un notikusi tehniska kļūme vai radušies citi iemesli, kāpēc klients elektronisku biļeti nav saņēmis, TIRGOTĀJS nodrošina atkārtotu elektroniskās biļetes nosūtīšanu uz klienta e-pasta adresi.