Atgriešanas noteikumi:

  1. Samaksa par iegādātajām elektroniskajām biļetēm netiek atgriezta.
  2. Gadījumā, ja reālais pakalpojumu sniedzējs “Rundāles pils”, reģ. Nr. 90000045601, jur. adrese Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, Latvija, LV-3921, turpmāk tekstā PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, pakalpojumus nesniedz, vai sniedz tos neapmierinošā kvalitātē, TIRGOTĀJS nav atbildīgs par elektronisko biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu. Tādā gadījumā elektronisko biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu organizē un nodrošina PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS. TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pakalpojumu nesniegšanas vai neapmierinošas kvalitātes gadījumā.
  3. Visas sūdzības par pakalpojumu saturu, kvalitāti iesniedzamas PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM.
  4. Jebkādas nesaskaņas, kas varētu rasties, iepērkoties elektronisko sakaru vietnē e-tickets.rundale.net, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošo likumdošanu.