Vispārīgie noteikumi:

 1. Elektronisku biļešu tirdzniecību nodrošina SIA “Timesaving”, reģ. Nr. 40003948967, juridiskā adrese Zemitāna iela 6, korpuss A, Rīga, LV-1012, turpmāk tekstā TIRGOTĀJS.
 2. SIA “TIMESAVING” pārdod elektroniskās biļetes sava sadarbības partnera un reālā pakalpojumu sniedzēja “Rundāles pils Muzejs”, reģ. Nr. 90000045601, jur. adrese Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, Latvija, LV-3921 turpmāk tekstā PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, interesēs. Tiesības un saistības sakarā ar elektroniskajām biļetēm nosaka, izsludina un nodrošina PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, un TIRGOTĀJS neuzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildīšanu. TIRGOTĀJS nav atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti, informāciju vai reklāmu.
 3. Biļešu cenas var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā iepirkumu grozā.
 4. TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par cenu atbilstību PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pārdotajām biļetēm, kuras tiek pārdotas, izmantojot citus tirdzniecības kanālus. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs izstrādāt savu biļešu pārdošanas stratēģiju, tajā skaitā speciālus piedāvājumus vai speciālas cenas, par to nebrīdinot nedz TIRGOTĀJU nedz elektronisko biļešu īpašniekus vai potenciālos pircējus.
 5. TIRGOTĀJS nepārbauda pircēja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi, tajā skaitā personas vecuma ierobežojumus, nepieciešamo dokumentu atbilstību, pirkuma biļešu minimālā skaita atbilstības. Pircēja tiesības šādos gadījumos pārbauda PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS pakalpojuma sniegšanas vietā.
 6. TIRGOTĀJS ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas maksājumu līdzekļu izmantošanu. Par šādu noziedzīgu darījumu persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
 7. Nedz TIRGOTĀJS nedz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nepārbauda biļešu pircēja vai īpašnieka personību, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri varētu rasties tā rezultātā.
 8. Biļešu pircējs apņemas netraucēt elektronisko sakaru vietnes e-tickets.rundale.net darbību, tajā skaitā datu kopēšanu, reproducēšanu, publicēšanu citās elektronisko sakaru vietnēs, kā arī nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi.
 9. Lietojot elektronisko sakaru vietni e-tickets.rundale.net, tās lietotājs apstiprina un piekrīt:
  • ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona
  • ievērot lietošanas noteikumus
  • neizmantot biļešu apmaksai 3. personas maksājumu kartes vai pieejas datus citiem apmaksas līdzekļiem
  • ievērot noteikumus, kuri norādīti uz katras elektroniskās biļetes
 10. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod tiesības TIRGOTĀJAM uz laiku vai pastāvīgi bloķēt pieeju e-biļešu tirdzniecības vietnei un/vai anulēt veiktos pirkumus.