Vispārīgie noteikumi:

  Vispārīga informācija

 • Elektronisku biļešu tirdzniecību nodrošina SIA “Blue IT”, reģ. Nr. 40103864793, juridiskā adrese Skolas iela 3-30, Salaspils, LV-2121, turpmāk tekstā TIRGOTĀJS.

 • TIRGOTĀJS pārdod elektroniskās biļetes sava sadarbības partnera un reālā pakalpojumu sniedzēja “Rundāles pils muzejs”, reģ. Nr. 90000045601, jur. adrese Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, Latvija, LV-3921 turpmāk tekstā PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, interesēs. Tiesības un saistības sakarā ar elektroniskajām biļetēm nosaka un nodrošina PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS. TIRGOTĀJS neuzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildīšanu, tik tālu, cik tālu beidzas TIRGOTĀJA atbildība par saistību izpildi. TIRGOTĀJS nav atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti, informāciju vai reklāmu.

 • Izdarot samaksu, biļešu pircējs apstiprina vispārīgos noteikumus, datu aizsardzības un privātuma politiku, piegādes noteikumus un atgriešanas noteikumus.

 • Samaksa par pakalpojumiem

 • Maksa par TIRGOTĀJA sniegtajiem pakalpojumiem ir 0.25 EUR + 6% par biļeti, kopējai pasūtījuma summai nepārsniedzot summu kasē.

 • Biļešu cenas var mainīties līdz brīdim, kad biļešu pircējs biļetes ir ielicis savā iepirkumu grozā.

 • TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par cenu atbilstību PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pārdotajām biļetēm, kuras tiek pārdotas, izmantojot citus tirdzniecības kanālus. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs izstrādāt savu biļešu pārdošanas stratēģiju, tajā skaitā speciālus piedāvājumus vai speciālas cenas, par to nebrīdinot nedz TIRGOTĀJU, nedz elektronisko biļešu īpašniekus vai potenciālos pircējus.

 • TIRGOTĀJS nepārbauda biļešu pircēja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi, tajā skaitā personas vecuma ierobežojumus, nepieciešamo dokumentu atbilstību, pirkuma biļešu minimālā skaita atbilstības. Biļešu pircēja tiesības šādos gadījumos pārbauda PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS pakalpojuma sniegšanas vietā.

 • Biļešu pircējs pirms biļešu iegādes ir pārliecinājies, ka nav kādā no apmeklētāju grupām, kurām piešķirts bezmaksas apmeklējums, saskaņā ar Ministru Kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumiem nr. 11 “Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.

 • Lai biļešu pircējs izmantotu gida pakalpojumus, pirms biļešu iegādes jāpārliecinās par gidu pieejamību, zvanot PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM pa tālr. +371 63962197, +371 26499151 muzeja darba laikā vai rakstot uz e-pastu booking@rundale.net

 • Atbildība

 • PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs ierobežot noteiktu telpu apskati īpašu pasākumu laikā, par to nebrīdinot nedz TIRGOTĀJU, nedz elektronisko biļešu īpašniekus vai potenciālos pircējus. Šādos gadījumos samaksa par iegādātajām elektroniskajām biļetēm netiek atgriezta.

 • PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs mainīt muzeja darba laiku, par to nebrīdinot nedz TIRGOTĀJU, nedz elektronisko biļešu īpašniekus vai potenciālos pircējus. Pircēja pienākums pirms apmeklējuma datuma ir pārliecināties par muzeja darbalaiku.

 • TIRGOTĀJS ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas maksājumu līdzekļu izmantošanu. Par šādu noziedzīgu darījumu persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

 • Nedz TIRGOTĀJS nedz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nepārbauda biļešu pircēja vai īpašnieka personību, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri varētu rasties tā rezultātā.

 • Biļešu pircējs apņemas netraucēt elektronisko sakaru vietnes e-tickets.rundale.net darbību, tajā skaitā datu kopēšanu, reproducēšanu, publicēšanu citās elektronisko sakaru vietnēs, kā arī nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi.

 • Lietojot elektronisko sakaru vietni e-tickets.rundale.net, tās lietotājs apstiprina un piekrīt:

  • ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona
  • ievērot lietošanas noteikumus
  • neizmantot biļešu apmaksai 3. personas maksājumu kartes vai pieejas datus citiem apmaksas līdzekļiem
  • ievērot noteikumus, kuri norādīti uz katras elektroniskās biļetes
 • Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod tiesības TIRGOTĀJAM uz laiku vai pastāvīgi bloķēt pieeju e-biļešu tirdzniecības vietnei un/vai anulēt veiktos pirkumus.