Piegādes noteikumi:

  • Elektroniskā biļete PDF formātā tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi pēc darījuma noslēgšanas un apmaksas saņemšanas.

  • Elektronisko biļešu tirgotājs SIA “BLUE IT”, reģ. Nr. 40103864793, jur. adrese Skolas iela 3-30, Salaspils, LV-2121, tālāk tekstā TIRGOTĀJS, neuzņemas atbildību par piegādes aizkavēšanos vai tās nenotikšanu, ja tas noticis tāpēc, ka klients norādījis neprecīzu e-pasta adresi vai tā nav tikusi piegādāta klienta e-pasta servera filtru vai citu tehnisku iemeslu vai ierobežojumu dēļ.

  • Ja klients nav saņēmis elektronisku biļeti, par to jāinformē TIRGOTĀJS, rakstot uz elektroniskā pasta adresi support@blue-it.lv vai zvanot uz tālruni +371 28453110 darba dienās no plkst. 9:00 – 17:00. Ja apmaksas fakts tiek apstiprināts un notikusi tehniska kļūme vai radušies citi iemesli, kāpēc klients elektronisku biļeti nav saņēmis, TIRGOTĀJS nodrošina atkārtotu elektroniskās biļetes nosūtīšanu uz klienta e-pasta adresi.