Atgriešanas noteikumi:

  • Samaksu par iegādātajām elektroniskajām biļetēm PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neatgriež, izņemot gadījumus, kad PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir paziņojis savādāk. Tādā gadījumā elektronisko biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu organizē un nodrošina PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS.

  • Biļete derīga tikai norādītajā datumā. Naudu par biļetēm, kas norādītajā datumā nav izmantotas, neatmaksā.

  • Iegādājoties dāvanu biļeti, tā derīga norādītājā periodā. Naudu par dāvanu biļetēm, kas norādītajā periodā nav izmantotas, neatmaksā.

  • Jebkādas nesaskaņas, kas varētu rasties, iepērkoties elektronisko sakaru vietnē e-tickets.rundale.net, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošo likumdošanu.