Datu aizsardzība un privātuma politika:

  • Ikviens un visi elektronisko biļešu tirgotāja SIA “BLUE IT”, reģ. Nr. 40103864793, jur. adrese Skolas iela 3-30, Salaspils, LV-2121 (tālāk tekstā TIRGOTĀJS) elektronisko sakaru vietnes e-tickets.rundale.net apmeklētāji apstiprina TIRGOTĀJU kā savu personas datu apstrādātāju, un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikas izdotajam Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Datu apstrādātājs ir SIA “BLUE IT”, juridiskā adrese Skolas iela 3-30, Salaspils, LV-2121.

  • Personas dati, kurus apstrādā TIRGOTĀJS, ir tikai dati, kurus sniedz biļešu pircējs, norādot datus elektronisko biļešu iegādei. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt TIRGOTĀJA elektronisko sakaru vietnes e-tickets.rundale.net darbību un elektronisko biļešu piegādāšanu, kā arī informēt biļešu pircēju par pakalpojumu saņemšanas ierobežojumiem.

  • Biļešu pircējs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

  • Ja biļešu pircējs devis piekrišanu jaunumu saņemšanai (pērkot e-biļetes, atzīmējis izvēles rūtiņu), PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs uz norādīto e-pasta adresi elektroniski nosūtīt informāciju. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nosūtāmajā e-pastā iekļauj saiti, ar kuru biļešu pircējs no informācijas saņemšanas e-pastā var atteikties. Biļešu pircējs piekrīt, ka viņa sniegtie dati var tikt izmantoti viņa informēšanai, par pakalpojuma saņemšanas ierobežojumiem.